Specialtandtekniker Johan Järvinen

Specialtandtekniker är en tandtekniker som fått klinisk utbildning. En specialtandtekniker planerar och tilverkar individuella TANDPROTESER från början till slut, vårdar gamla proteser och ger instruktioner om hanteringen av proteser. Från en specialtandtekniker får ni alltid nyaste information om hantering av proteser och deras funktion. Det är viktigt att vårda proteserna. När käken krymper och orsakar glapp under protesen, är det dags att rebasera proteserna så att de passar igen.

Kontakt

tel. 040 1826262

Mottagningen i Borgå: Näse skolgatan 2, 06100 Borgå
Vi betjänar i Borgå Läkarhus på Näse skolgatan 2. Ni hittar oss sista dörren till vänster. Vi befinner oss i första våningen utan trappsteg. Friparkering intill dörren.

Mottagningen i Lovisa: Degerbygatan 14 B 37, 07900 Lovisa
Till mottagningen hittar ni lätt. Vi befinner oss i första våningen.